സാമ്പാർപൊടി

സാമ്പാർപൊടി

സാമ്പാർ പൊടി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുകൂടി ഒന്നു ചേർത്തു നോക്കൂ, രുചി വേറെ ലെവൽ ആയിരിക്കും… INGREDIENTS ഉണക്കമുളക് -15 കാശ്മീരി ചില്ലി -15 മല്ലി -മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പ് -ഒന്നര ടേബിൾസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് -ഒന്നര ടേബിൾസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് -ഒന്നര ടേബിൾസ്പൂൺ കുരുമുളക് -ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ -ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം -ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക്
May 29, 2024