ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പച്ചടി 5 മിനിറ്റിൽ

ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പച്ചടി 5 മിനിറ്റിൽ. ഇത് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും. തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി അതുപോലെ നിങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുകളും കിച്ചൺ ടിപ്സുകളും ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതിന്, തട്ടുകട ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോള്ളോ ചെയ്ത ശേഷം Following എന്ന… Continue reading ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പച്ചടി 5 മിനിറ്റിൽ

ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സദ്യയിലെ കേമൻ

ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സദ്യയിലെ കേമൻ. ഇത് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും. തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി അതുപോലെ നിങ്ങളും സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുകളും കിച്ചൺ ടിപ്സുകളും ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതിന്, തട്ടുകട ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോള്ളോ ചെയ്ത ശേഷം Following എന്ന ബട്ടണിൽ… Continue reading ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സദ്യയിലെ കേമൻ

സദ്യക്ക് ഇതുവരെ കഴിക്കാത്ത ഈ സ്പെഷ്യൽ തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ

സദ്യക്ക് ഇതുവരെ കഴിക്കാത്ത ഈ സ്പെഷ്യൽ തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഇത് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും. തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി അതുപോലെ നിങ്ങളും സ്പെഷ്യൽ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുകളും കിച്ചൺ ടിപ്സുകളും ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതിന്, തട്ടുകട ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോള്ളോ ചെയ്ത ശേഷം Following എന്ന… Continue reading സദ്യക്ക് ഇതുവരെ കഴിക്കാത്ത ഈ സ്പെഷ്യൽ തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ

സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പുളിയിഞ്ചി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ

സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പുളിയിഞ്ചി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. ഇത് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും. തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി അതുപോലെ നിങ്ങളും പുളിയിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുകളും കിച്ചൺ ടിപ്സുകളും ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതിന്, തട്ടുകട ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോള്ളോ ചെയ്ത ശേഷം Following എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക്… Continue reading സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പുളിയിഞ്ചി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ

മലയാളികള്‍ക്ക് നാവില്‍ കൊതിയൂറും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി

മലയാളികള്‍ക്ക് നാവില്‍ കൊതിയൂറും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചികൂട്ടുകള്‍ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങളുടെ ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം Following എന്നതില്‍ See First എന്നതും ആക്കുക. കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍ക്കായി CURRY with AMMA ചാനല്‍ Subscribe ചെയ്യൂ.

സദ്യ സ്റ്റൈൽ പൈൻആപ്പിൾ പുളിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആണെന്ന് നോക്കാം

സദ്യ സ്റ്റൈൽ പൈൻആപ്പിൾ പുളിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആണെന്ന് നോക്കാം   എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചികൂട്ടുകള്‍ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങളുടെ ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം Following എന്നതില്‍ See First എന്നതും ആക്കുക. കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍ക്കായിAswathy’s Recipes and Tips ചാനല്‍ Subscribe ചെയ്യൂ.

തിരുവനന്തപുരം സദ്യ സ്റ്റൈൽ പരിപ്പ് കറി

തിരുവനന്തപുരം സദ്യ സ്റ്റൈൽ പരിപ്പ് കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളും സദ്യ സ്റ്റൈൽ പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചികൂട്ടുകള്‍ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങളുടെ ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം Following എന്നതില്‍ See First എന്നതും ആക്കുക. കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍ക്കായി Aswathy’s Recipes and Tips… Continue reading തിരുവനന്തപുരം സദ്യ സ്റ്റൈൽ പരിപ്പ് കറി

സ്പെഷ്യൽ സേമിയ പായസം

പായസം എന്നു കേട്ടാലേ നാവില്‍ വെള്ളമൂറുന്നവരാണ് നമ്മള്‍ മലയാളികൾ. സ്പെഷ്യൽ സേമിയ പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചികൂട്ടുകള്‍ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങളുടെ ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം Following എന്നതില്‍ See First എന്നതും ആക്കുക. കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍ക്കായി Dona kitchen ചാനല്‍… Continue reading സ്പെഷ്യൽ സേമിയ പായസം

ഇളനീർ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യണേ

ഇളനീർ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചികൂട്ടുകള്‍ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങളുടെ ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം Following എന്നതില്‍ See First എന്നതും ആക്കുക. കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍ക്കായി Aswathy’s Recipes and Tips ചാനല്‍ Subscribe ചെയ്യൂ.

അടപ്രഥമന്‍

ഓണസദ്യയിലെ ഒന്നാമനായി അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രഥമൻ ആണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് അടപ്രഥമന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളും ഇതുപോലെ അടപ്രഥമന്‍ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചികൂട്ടുകള്‍ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങളുടെ ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം Following എന്നതില്‍ See First എന്നതും ആക്കുക. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ തിരുവോണാശംസകൾ.

തിരുവോണ തിരുമധുരം സമ്മാനോത്സവം-2 ബീറ്റ്റൂട്ട് സേമിയ പായസം

ഈ ഓണക്കാലത്ത്, അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ 11 ദിവസം 11 തരം പായസവും കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങളുമായി “തട്ടുകട” പേജും “രുചികരം” ചാനലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക്. ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ പായസ റെസിപ്പിയായ “ബീറ്റ്റൂട്ട് സേമിയ പായസം” എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഈ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം Comment ചെയ്യൂ. ദിവസവും സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ. ശരിയുത്തരം നൽകേണ്ട അവസാന… Continue reading തിരുവോണ തിരുമധുരം സമ്മാനോത്സവം-2 ബീറ്റ്റൂട്ട് സേമിയ പായസം

ഓണസദ്യ-15 കൂട്ടുകറി

ഓണസദ്യയ്ക്കു വേണ്ടി കൂട്ടുകറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളും ഇതുപോലെ കൂട്ടുകറി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചികൂട്ടുകള്‍ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങളുടെ ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം Following എന്നതില്‍ See First എന്നതും ആക്കുക. കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍ക്കായി Swapna’s Food World ചാനല്‍ Subscribe ചെയ്യൂ.

തിരുവോണ തിരുമധുരം സമ്മാനോത്സവം-1 നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പ്രഥമൻ

ഈ ഓണക്കാലത്ത്, അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ 11 ദിവസം 11 തരം പായസവും കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങളുമായി “തട്ടുകട” പേജും “രുചികരം” ചാനലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക്. ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ പായസ റെസിപ്പിയായ “നുറുക്ക് ഗോതമ്പു പ്രഥമൻ” എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഈ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ പായസ റെസിപ്പി വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം താഴെ comment ചെയ്യൂ, ദിവസവും സമ്മാനം നേടൂ. ശരിയുത്തരം… Continue reading തിരുവോണ തിരുമധുരം സമ്മാനോത്സവം-1 നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പ്രഥമൻ

സദ്യക്ക് തയ്യാറാക്കാം രുചിയേറും പുളി ഇഞ്ചി

ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളും സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചികൂട്ടുകള്‍ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങളുടെ ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം Following എന്നതില്‍ See First എന്നതും ആക്കുക. കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍ക്കായി Aswathy’s Recipes ചാനല്‍ Subscribe ചെയ്യൂ. ചേരുവകൾ ഇഞ്ചി – 1 കപ്പ് പച്ച… Continue reading സദ്യക്ക് തയ്യാറാക്കാം രുചിയേറും പുളി ഇഞ്ചി

ഓണസദ്യ സ്‌പെഷ്യൽ -13 ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി

പല രീതിയിൽ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഓണസദ്യയ്ക്കു വേണ്ടി ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചികൂട്ടുകള്‍ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങളുടെ ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം Following എന്നതില്‍ See First എന്നതും ആക്കുക. കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍ക്കായി Ruchikaram ചാനല്‍… Continue reading ഓണസദ്യ സ്‌പെഷ്യൽ -13 ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി