വെജിടബിള് ബിരിയാണി

Advertisement

വെജിടബിള് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ചേരുവകള്
1.ബിരിയാണി അരി ഒരു കിലോ
2.അണ്ടി പരിപ്പ്, ഉണക്ക മുന്തിരി 50 ഗ്രാം വീതം
3.ഗ്രീന് പീസ്, കാരറ്റ്, കാബാജ്, തക്കാളി, കോവക്ക, കോളി ഫ്ലവര്, ബീന്സ് എന്നിവ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം അരിഞ്ഞത് 200 ഗ്രാം വീതം
4.പച്ച മുളക് നാലെണ്ണം
5.ഇഞ്ചി ഒരു കഷണം
6.കറിവേപ്പില, മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിനു
7.മാസലകൂട്ടുകള് എല്ലാം കൂടി അരചെടുത്തത് ഒരു ടേബിള് സ്പൂണ്
8.സവാള അരിഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം
9.നെയ്യ ഒരു കപ്പ്
10.തേങ്ങ രണ്ടെണ്ണം
11.ഉപ്പ് പാകത്തിന്

പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം::
നീളത്തില് അരിഞ്ഞ സവാള വറുത്തു വെക്കണം.
രണ്ടു തേങ്ങയുടെ കുറുകിയ തനി പാല് വേറെ വെക്കണം.
രണ്ടാം പാലില് 3 ,4 ,5 ,6 , 7ചേരുവകള് ഇട്ടു വേവിക്കണം. മുക്കാല് വേകുമ്പോള് മുക്കാല് വെന്ത ചോറ് മേല് ചേരുവയായി ചേര്ത്ത് തുടരെ ഇളക്കണം.
നേരെത്തെ വേറെ മാറ്റി വെച്ച തനി പാലില് അളവില് പറഞ്ഞ അണ്ടി പരിപ്പിന്റെ പകുതിയെടുത്ത് അരച്ചതും ഉപ്പും ചേര്ത്ത് ചോറിലോഴിച്ചു വീണ്ടും ഇളക്കണം, ശേഷം വറുത്തുവെച്ച സവാള മുകളില് നിരത്തി ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യൊഴിച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും ശേഷിച്ച അണ്ടി പരിപ്പും വറുത്തു വിതരണം. ഒടുവിലായി തട്ടി പൊത്തി മൂടി വെക്കണം.

വേകുമ്പോള് മുക്കാല് വെന്ത ചോറ് മേല് ചേരുവയായി ചേര്ത്ത് തുടരെ ഇളക്കണം. നേരെത്തെ വേറെ മാറ്റി വെച്ച തനി പാലില് അളവില് പറഞ്ഞ അണ്ടി പരിപ്പിന്റെ പകുതിയെടുത്ത് അരച്ചതും ഉപ്പും ചേര്ത്ത് ചോറിലോഴിച്ചു വീണ്ടും ഇളക്കണം, ശേഷം വറുത്തുവെച്ച സവാള മുകളില് നിരത്തി ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യൊഴിച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും ശേഷിച്ച അണ്ടി പരിപ്പും വറുത്തു വിതരണം. ഒടുവിലായി തട്ടി പൊത്തി