ജിമിക്കി അച്ചാര്‍ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.

ജിമിക്കി അച്ചാര്‍
Advertisement

ജിമിക്കി അച്ചാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കാന്താരി മുളക് അച്ചാര്‍ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. Ingredients: Kanthari mulak (Bird’s eye chilli)- 1 cup, Tarmarind – a ball size ( 75gm), Water – 1 cup, Hing – 1/4 tsp, Vinegar- 1/2 cup, Mustard seeds- 1tsp, Curry leaves, Oil – 3tbsp, Salt – to taste. എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു ചെയ്തു നോക്കൂ. ഇഷ്ടമായാല്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. Courtesy: Shamees Kitchen.