മാങ്ങ വര്‍ഷങ്ങളോളം കേടു കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ നാടന്‍ വിദ്യ

Advertisement

പഴങ്ങളുടെ രാജാവാണ് മാമ്പഴം. ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാവ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ജന്മദേശം കൂടിയായ ഇന്ത്യയിലാണ്. നമുക്ക് സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒട്ടേറെ നാടന്‍ വിഭവങ്ങള്‍ മാങ്ങ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം. മാമ്പഴം കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിക്കാവുന്ന വിഭവമല്ല ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്ത്.എങ്ങനെ മാങ്ങ വര്‍ഷങ്ങളോളം കേടു കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ എന്ന് നോക്കാം അതിനായി താഴെ നൽകിയ വീഡിയോ കാണുക.വീട്ടിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം