തട്ടുകട രുചിയിൽ ഒരു നാടൻ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം

ullivada
Advertisement

തട്ടുകട രുചിയിൽ ഒരു നാടൻ ഉള്ളിവട. Ingredients: Onion – 3, Ginger – 1 +1/2tsp, Green chilli – 2 -3, Curry leaves – 2 string, Salt to taste, Turmeric powder – 1/4 tsp, Asafoetida – 1/4 tsp, Chicken masala – 1 tsp, Gram flour – 3 tbsp, All purpose flour – 3 tbsp, Rice flour – 1 tbsp, Water – 2 -3 tbsp, Oil for frying. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. Courtesy: Fadwas Kitchen