ഓയിൽ ഫ്രീ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാം.

ഫ്രീ ചിക്കൻ
Advertisement

ചിക്കൻ ഫ്രൈ എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. എന്നാല്‍ എണ്ണ അധികം കഴിക്കുന്നത്‌ പലര്‍ക്കും ഇഷ്ടമല്ല. ഇവിടെ എണ്ണ ഇല്ലാതെ നല്ല അടിപൊളി ചിക്കന്‍ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണാം. ഇതില്‍ ചിക്കന്‍ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് തേങ്ങ പാല്‍ ആണ് വേണ്ടത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. Courtesy: Fadwas Kitchen