10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മസാല കപ്പലണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ

മസാല കപ്പലണ്ടി
Advertisement

10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മസാല കപ്പലണ്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നു നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ കാണൂ. ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. Courtesy: Akkus Cooking