കണവ/കൂന്തൽ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാം

കണവ
Advertisement

നീരാളികളുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട കൂന്തൽ അഥവാ സ്ക്വിഡ് മനുഷ്യരുടെ ഇഷ്ടഭോജനമാണ്. എട്ടു കൈകളും രണ്ടു ടെൻറിക്കിളുകളും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. തലയുടെ വശങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ കണ്ണുകൾ. കണവ / കൂന്തൽ ശെരിക്കു വൃത്തിയാക്കാന്‍ പലര്‍ക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. എങ്ങനെയാണ് കൂന്തൽ വൃത്തിയാക്കുന്നത് എന്ന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കൂ. നിങ്ങള്‍ ഇതുപോലെ ആണോ വൃത്തിയാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ. വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും ഷെയര്‍ ചെയ്തു നല്‍കൂ. പലര്‍ക്കും ഉപകാരപ്പെടും. Courtesy: Cooking at mayflower.