ബ്രഡ് ബജ്ജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

ബ്രഡ് ബജ്ജി
Advertisement

മുളക് ബജ്ജി, മുട്ട ബജ്ജി, അങ്ങനെ പലതു വെച്ചും ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രഡ് വെച്ചു ബജ്ജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. വളരെ രുചികരമായ ഇത് എല്ലാര്‍ക്കും ഇഷ്ടമാകും. ഇത് ഉണ്ടാക്കാന്‍ കടലമാവ്- 250grm ബ്രഡ്- 5-10 എണ്ണം, വെളിച്ചെണ്ണ/സണ്‍ ഫ്ലവര്‍ ഓയില്‍ 250-400ml, മുളകുപൊടി 1-2 tbpn, അല്പം കായം, എള്ള്- 30-50gm, ആവശ്യത്തിനു ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനു വെള്ളവും ഇത്രയും ആണ് വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു ചെയ്തു നോക്കൂ. ഇഷ്ടമായാല്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ. Courtesy: COOKING WITH ANAND