വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

Advertisement

വട്ടയപ്പം ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തവര്‍ ആയി ആരും ഉണ്ടാകില്ല .നല്ല വെളുവെള എന്നിരിക്കുന്ന വട്ടയപ്പം കാണുമ്പോള്‍ തന്നെ വായില്‍ വെള്ളം ഊറും.കഴിക്കാന്‍ എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടം ആണ് എങ്കിലും പലര്‍ക്കും ഉണ്ടാക്കാന്‍ മടിയാണ് അതിനു കാരണം മധുരം ശരിയാകുമോ ?മാവ് പുളിപ്പ് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ പോകുമോ ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ആയില്ല എങ്കിലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത പേടി ആണ് .എന്നാല്‍ പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ?എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ വിശധമായ വീഡിയോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ കാണുക മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായം പറയുക കൂടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കായി ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയര്‍ ചെയുക .അറിവ് പകര്‍ന്നു നല്കാന്‍ ഉള്ളത് ആണ് .