2 ഉരുളക്കിഴങ്ങും 3/4 കപ്പ് അവിലും മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ

2 ഉരുളക്കിഴങ്ങും 3/4 കപ്പ് അവിലും മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ

2 ഉരുളക്കിഴങ്ങും 3/4 കപ്പ് അവിലും മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ.ഇത് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും. തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി അതുപോലെ നിങ്ങളും Evening Snack ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുകളും
November 22, 2019