1 മിനുട്ടിൽ

1 മിനുട്ടിൽ, മിക്സിയിൽ Amul butter ഉണ്ടാക്കണോ? ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് മതി

1 മിനുട്ടിൽ, മിക്സിയിൽ Amul butter ഉണ്ടാക്കണോ? ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് മതി.ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി അതുപോലെ നിങ്ങളും Amul butter ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചികൂട്ടുകള്‍ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനു തട്ടുകട ഫെയിസ്ബുക്ക്
August 25, 2019