1 കപ്പ് അരിപ്പൊടികൊണ്ട് അടിപൊളി നാലുമണി പലഹാരം.നല്ല രുചിയുള്ള ഈ സ്നാക്സ് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയ സ്നാക്ക്സ് റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടാം

1 കപ്പ് അരിപ്പൊടികൊണ്ട് അടിപൊളി നാലുമണി പലഹാരം.നല്ല രുചിയുള്ള ഈ സ്നാക്സ് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയ സ്നാക്ക്സ് റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടാം

1 കപ്പ് അരിപ്പൊടികൊണ്ട് അടിപൊളി നാലുമണി പലഹാരം.നല്ല രുചിയുള്ള ഈ സ്നാക്സ് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയ സ്നാക്ക്സ് റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടാം.വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാല്‍ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്, അവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. വ്യത്യസ്തങ്ങളും ഉപകാരപ്രദവും ആയ നല്ല നല്ല പോസ്റ്റുകള്‍
July 29, 2019