'ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി'

ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി

സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ‘ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി’

സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ‘ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി’.ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി അതുപോലെ നിങ്ങളും ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചികൂട്ടുകള്‍ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനു തട്ടുകട ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോള്ളോ ചെയ്ത ശേഷം
June 2, 2019