'ഫിഷ് 65 ബിരിയാണി '

'ഫിഷ് 65 ബിരിയാണി '

‘ഫിഷ് 65 ബിരിയാണി ‘😋…ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിനോക്കൂ 👌

‘ഫിഷ് 65 ബിരിയാണി ‘😋…ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിനോക്കൂ 👌ഇത് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും. തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി അതുപോലെ നിങ്ങളും ‘ഫിഷ് 65 ബിരിയാണി ‘ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുകളും കിച്ചൺ
November 1, 2019