സൂപ്പുകൾ

റാഗി കഞ്ഞി

റാഗിയും ബ്രോക്കോളിയും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ വളരെ ഹെൽത്തി ആയ ഒരു സൂപ്പ്, വണ്ണം കുറയ്ക്കാനും, ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റിനും മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉള്ളവർക്കും ഇത് കഴിക്കുന്നത് വളരെയേറെ ഫലങ്ങൾ നൽകും ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം.. INGREDIENTS ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി 4 പച്ചമുളക് രണ്ട് ബീൻസ് ബ്രോക്കോളി മഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം റാഗി പൌഡർ ക്യാരറ്റ് സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ
March 19, 2024