കാശ്മീരി ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ

കാശ്മീരി ഇടിയപ്പം
Advertisement

പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല പല ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ആണ്. നമ്മുക്ക് ചില ഭക്ഷങ്ങള്‍ വളരെ കൌതുകം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. വിദേശികള്‍ക്ക് നമ്മുടെ പുട്ടും മറ്റു നാടന്‍ ആഹാരങ്ങളും കൌതുകമാണ്. നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം പോലെ ഉള്ള ഒരു പലഹാരം കാശ്മീരില്‍ ഉള്ളവര്‍ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമായാല്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുക. അതുപോലെ വ്യത്യസ്തവും രുചികരവുമായ രുചികൂട്ടുകള്‍ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനു ഈ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. courtesy: Filmy Case Media.