ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ്‌ പൊറോട്ട

പൊറോട്ട

ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ച് നല്ല ലെയര്‍ ഒക്കെ ഉള്ള സോഫ്റ്റ്‌ പൊറോട്ട നിങ്ങള്‍ക്കും വീട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനു ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍: ഗോതമ്പ് പൊടി- ഒരു കപ്പ്, മൈദ പൊടി- ഒരു കപ്പ്, ഓയില്‍, ഉപ്പ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങള്‍ ആണ് വേണ്ടത്. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നോക്കി നിങ്ങളും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്. Courtesy: Jyothi Creation