നല്ല സോഫ്റ്റ്‌ആയിട്ടുള്ള വെള്ളയപ്പം (പൂവപ്പം)ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

Advertisement

വെള്ളയപ്പം അഥവാ പൂവപ്പം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര്‍ ആയി ആരും ഉണ്ടാകാന്‍ വഴി ഇല്ല .അതിന്റെ സ്വാദ് മറ്റൊരു വിഭവത്തിനും ഉണ്ടാകില്ല താനും.അപ്പോം മുട്ടക്കറിയും അല്ലങ്കില്‍ അപ്പവും ചിക്കന്‍ കറിയും ,ബീഫ് കറി ഇതൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷന്‍ ആണ് .അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ മിക്കവര്‍ക്കും ഉള്ള ഒരു പരാതി ആണ് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ്‌ ആയി ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് .അങ്ങനെ പരാതിയുള്ളവര്‍ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ്‌ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളയപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് .ഇത് തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നും ഇത് തയാറാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ എന്നും വിശദമായിത്തന്നെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുക .ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ ലൈക്‌ ചെയാനും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കായി ഷെയര്‍ ചെയാനും മറക്കല്ലേ .