മിനിട്ടുകള്‍കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ്‌ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം

Advertisement

പത്തിരിയും കോഴിക്കറിയും എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ നമ്മുടെ നാവില്‍ കപ്പല്‍ ഓടും .നല്ല സോഫ്റ്റ്‌ പത്തിരിയും കോഴിക്കറിയും കഴിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കുറവാണു എന്ന് തന്നെ പറയാം .അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ്‌ പത്തിരി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ .ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ്‌ ആയി ഇരിക്കാന്‍ എന്ത് ചെയണം എന്നും ഇത് തയാറാക്കുന്ന വിധവും വിശദമായിത്തന്നെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതെ സാധനങ്ങള്‍ എടുക്കുക വീഡിയോ കണ്ടു അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ അഭിപ്രായം പറയുക ഒപ്പം ഒരു ലൈക്‌ അടിക്കുക .സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കായി മറക്കാതെ ഷെയര്‍ ചെയുക അപ്പൊ ശരി വീഡിയോ കണ്ടോളു .